Crisps4All

Crisps4All

Crisps4All

Crisps4All (RZ-85-238 x RZ-87-44) je sorta krumpira otporna na sušu i visoke temperature, kao i dobre tolerantnosti na modrice. Sadrži suhu tvar u visokom omjeru i odličan je za izradu čipsa.

Crisps4All boja kožice i mesa

Crisps4All dospijeće

– Dobra otpornost na sušu i visoke temperature
– Dobra tolerantnost na modrice
– Visok sadržaj suhe tvari
– Dobra kvaliteta za čips
– PCN otpornost na Ro1, Ro2/3 and Pa2

Kulinarski tip  BC – brašnjav
Dospijeće 61 Srednje kasni
Prinos zrelog nasada 90 Osrednji
Veličina gomolja 77 Srednja
Oblik gomolja Okruglo ovalan
Broj gomolja 12-14
Boja mesa nakon kuhanja Svijetložuta
Boja kožice Žuta
Bobe Nekoliko boba
Period dormantnosti 61 Srednji
Nicanje 74 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 70 Umjereno osjetljiv
Razvoj lišća i cime 75 Snažan
Unutrašnje modrice 6 Malo osjetljiv
Babičavost 56 Malo osjetljiv
Sadržaj suhe tvari / škrob 25,5% / 19,5%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 478 / 1.105
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 86 Vrlo otporan
Plamenjača lista 53 Osjetljiv
Plamenjača gomolja 65 Neznatno osjetljiv
Alternaria  –
Obična krastavost 44 Vrlo osjetljiv
Prašna krastavost 46 Vrlo osjetljiv
PVYn 12 Vrlo osjetljiv
Yntn tolerantnost gomolja 97 Tolerantan
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9  8  9
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9  2  1  1
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 55.000 24 20
35/45 44.000 30 25
35/50 42.000 32 26
45/55 36.000 37 31
35/55 40.000 33 28

Dubina sadnje: normalna

Prilagodite gnojidbu analizi tla.
2/3 dajte prije sadnje, a 1/3 kao prihranu.
Dušik (N): 120% u usporedbi s ostalim srednje kasnim sortama.
Gnojidba kalijem i fosforom prema standardnoj preporuci.
Na lakšim tlima preporuča se dodatna gnojidba borom.

Priprema sadnje i sadnja

Sadnja

Sadnja

CRISPS4ALL ima srednji period mirovanja, dormantnosti.
Prije sadnje aklimatizirajte sjeme na lokalne uvjete.
Naklijavanje nije nužno.
Uvijek tretirajte sjeme i tlo protiv Rizoktonije.
Najbolja kvaliteta postići će se na plodnim i lakim tipovima tala.
Izbjegavajte tla s visokim rizikom na prašnu krastavost.
Sadite sjeme na kome nije bilo kondenzacije kako bi se izbjegla zaraza bolestima.
Sadnjom gomolja s malim bijelim klicama postići ćemo najbolje razultate.

Tehnološka upozorenja

Rast

Rast

Formiranje gomolja je kasno.
Primjena metribuzina preporučuje se prije nicanja, a ako se primjenjuje nakon nicanja, upotrijebite nižu dozu.
Preporuča se preventivna zaštita protiv plamenjače.
CRISPS4ALL je prilično otporan na prstenastu plutastu pjegavost gomolja.

Desikacija cime i iskop

Berba

Iskop

Gomolji su srednje krupnoće. Iskapajte i skladištite pažljivo da spriječite oštećenja i modrice.
CRISPS4ALL ima tanku kožicu, posebnu pažnju posvetite sazrijevanju kožice.

Skladištenje

Skladištenje

Skladištenje

Vodite računa o zarašćivanju rana.
Skladištite na stabilnoj temperaturi od 8°C.
Ventilirajte redovito, ali kratko, da spriječite nakupljanje CO2.
Kod prve primjene sredstava za sprječavanje klijanja, koristite visoku dozu.