Memphis

Memphis

Memphis

MEMPHIS (MUH 92-13 x MUH 91-13) je srednje rana sorta koja oblikuje izdužno ovalne i krupne gomolje. Rodna je sorta s crvenom bojom kožice i svijetložutom bojom mesa. Vrlo dobre strukture te se zahvaljujući tome ne raspada nakon kuhanja. Ova sorta krumpira primjerena je za kuhanje, pečenje, prženje i pirjanje, a posebno je dobra za krumpir salate, priloge na lešo i razne složence.

Memphis boja mesa i kožice

Memphis dospijeće

– Krupni gomolji
– Visokorodna sorta
– Prikladan za drugi (jesen/zima) nasad
– Tolerantan na sušu
– Sorta visoke otpornosti

Kulinarski tip AB – neznatno čvrst
Dospijeće 66 Srednje rano
Prinos zrelog nasada 110 Visok
Veličina gomolja 83 Krupni
Oblik gomolja Ovalan / izduženo ovalan
Broj gomolja 12-14
Boja mesa nakon kuhanja Svijetložuta
Boja kožice Crvena
Period dormantnosti 62 Srednji
Nicanje 70 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 80 Umjereno osjetljiv
Razvoj lišća i cime 75 Snažan
Unutrašnje modrice 7 Neznatno osjetljiv
Babičavost 34 Osjetljiv
Sadržaj suhe tvari / škrob 19,2% / 13,3%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 349 / 1.074
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja 96 Vrlo otporan
Plamenjača lista 52 Osjetljiv
Plamenjača gomolja 63 Osjetljiv
Alternaria  –
Obična krastavost 65 Neznatno osjetljiv
Prašna krastavost 66 Neznatno osjetljiv
PVY 33 Vrlo osjetljiv
Yntn tolerantnost gomolja 98 Tolerantan
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 4 5 1
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9 3 1 1
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 47.500 28 23
35/50 42.000 32 26
50/60 38.000 35 29

Podesite dubinu sadnje nešto iznad nivoa (izravnate površine), jer se gomolji formiraju duboko u humku.

– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Dušik (N): približno 220 kg N/ha uključujući i dušik u tlu.
– Gnojidba kalijem i fosforom prema standardnim preporukama.

Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja

Sadnja

Ima srednji period mirovanja, dormantnosti.
Kako bi se prekinulo spavanje gomolja, preporuča se zagrijati gomolje 1-2 dana na 18°C (15-20°C).
Ako ima vršnu klicu, odlomite ju i sadite sjeme s malim bijelim klicama.
Nemojte kompletno odstraniti klice jer može doći do fiziološke poremetnje zvane babičavost.
Sorta ima neznatnu osjetljivost na babičavost, ipak se ne preporuča saditi ju u hladno tlo.
Memphis se može uzgajati na različitim tlima, kao i u područjima s ograničenom vodom.

Tehnološka upozorenja

Rast

Rast

Nicanje je nešto sporije, kasnije se lišće razvije dobro.
Ima dobru tolerantnost na metribuzin (Sencor) i dobru otpornost na sušu.
Prejako navodnjavanje u drugom dijelu vegetacije povećava prenaglašenost lenticela.
Primijenite snažan program protiv plamenjače da spriječite plamenjaču lista.
Preporuča se preventivna zaštita od plamenjače.

Desikacija cime i iskop

Berba

Iskop

Uništenje cime treba pažljivo provesti, naročito kod visokih doza dušika.
Obratite pažnju: gomolji se brzo okrupnjavaju.
Prije iskopa kožica treba biti potpuno očvrsnuta.
Da poboljšate čuvanje gomolja, spriječite nastanak mehaničkih oštećenja.
Majčinski gomolji se mogu održati dosta dugo, vodite računa za iskopa da spriječite kontaminaciju i infekciju gomolja.

Skladištenje

Skladištenje

Skladištenje

Memphis se dobro i dugo čuva.
Vodite računa da dobro provedete period zarašćivanja rana.
Preporuča se tretirati fungicidom Imazalil zbog skladišnih bolesti.
Nemojte čuvati Memphis na preniskim temperaturama.