Monalisa

Monalisa

Monalisa

Monalisa (Bierma A1 287 x Colmo) je sorta krumpira univerzalne namjene, sjajne kožice i dobrog prinosa. Dobro se skladišti i čuva. Ova sorta krumpira primjerena je za kuhanje, pečenje, prženje i pirjanje, a posebno je dobra za krumpir salate, priloge na lešo i razne složence.

Monalisa boja kožice i mesa

Monalisa dospijeće

– Univerzalna namjena
– Sjajna kožica
– Gomolji su ujednačenog oblika i veličine
– Dobro se skladišti
 Otporna na modrice

Kulinarski tip AB – neznatno čvrst
Dospijeće 74 Srednje rana
Prinos zrelog nasada 96 Dobar
Veličina gomolja 81 Krupni
Oblik gomolja Ovalan / Izduženo ovalan
Broj gomolja 9-11
Boja mesa nakon kuhanja Žuta
Boja kožice Žuta
Period dormentnosti 68 Srednji
Nicanje 72 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 81 Umjerena osjetljiva
Razvoj lišća i cime 74 Snažan
Unutrašnje modrice 6 Umjereno osjetljiva
Babičavost 59 Umjereno osjetljiva
Sadržaj suhe tvari / škrob 19,3% / 13,4%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 351 / 1.075
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 60 Malo osjetljiva
Plamenjača lista 33 Osjetljiva
Plamenjača gomolja 75 Otporna
Alternaria  59 Neznatno osjetljiva
Obična krastavost 46 Osjetljiva
Prašna krastavost 55 Osjetljiva
PVYn 38 Vrlo osjetljiva
Yntn tolerantnost gomolja 53 Vrlo osjetljivo
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 2  1  3  2
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9  8
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 65.000 21 17
35/45 54.000 25 21
45/50 44.000 30 25

Tržni gomolji: 40-70 mm
Dubina sadnje: normalna
Uvijek provjerite broj gomolja za točnu kalkulaciju gustoće sadnje.

– Gnojidbu odrediti prema analizi tla.
– Dušik (N): gnojidba je približno 110% u odnosu na druge srednje rane sorte.
– Gnojiti dušikom dvokratno, 2/3 prije sadnje i 1/3 u prihrani.
– Gnojidba kalijem (K) i fosforom (P) je standardna.

Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja

Sadnja

Može se uzgajati samo u područjima gdje je nizak infekcijski pritisak Yntn virusa.
Najbolju kvalitetu dat će na plodnim i lakšim tlima.
Izaberite tip tla koji nije osjetljiv na običnu krastavost.
Ima srednje dug period mirovanja, dormantnosti, preporuča se zagrijavanje sjemena prije sadnje.
Sjeme treba aklimatizirati na lokalne uvjete prije sadnje.
Ako su vršne klice prisutne, otrgnite ih i sadite gomolje s malim bijelim klicama, što daje najbolje rezultate.
Preporuča se tretiranje gomolja ili tla protiv rizoktonije i drugih bolesti kožice koje se prenose tlom (suha trulež i srebrolikost).
Vodite računa o dobroj pripremi tla za sadnju i formiranje humaka.
NAVODNJAVANJE: Kritično je vrijeme prvog navodnjavanja. Nakon toga nemojte previše navodnjavati.

Tehnološka upozorenja

Rast

Rast

Nicanje je ujednačeno s dobrim razvojem cime.

Tretiranje metribuzinom preporuča se prije nicanja. Ako se tretira nakon nicanja, smanjite dozu.

Vremenski uvjeti imaju jak utjecaj na efikasnost metribuzina, prilagoditi dozu uvjetima.
Na njivama sklonim pojavi obične krastavosti, treba navodnjavati u vrijeme formiranja gomolja kako bi se smanjila infekcija gomolja običnom krastavošću.
Navodnjavanje osigurava pravilan rast, ujednačene gomolje i bolje kulinarske osobine.
Pretjerana gnojidba dušikom (N) pojačava rizik od plamenjače.

Primijeniti snažan program zaštite od phytophthore.

Pred kraj vegetacije primijenite sistemičan fungicid koji štiti i gomolje.
Tretiranje protiv lisnih ušiju spriječit će infekciju biljaka nekrotskim sojem Y virusa krumpira (Yntn).

Desikacija cime i iskop

Berba

Iskop

Cilj je postići sadržaj suhe tvari od 19,5%.

Gomolji se dobro otvaraju od stolona. Kožica gomolja mora potpuno očvrsnuti prije iskopa.
Monalisa je prilično otporna na modrice i u normalnim uvjetima daje dobru kvalitetu.

Da bi se zadržala sjajna koža, gomolji ne smiju ostati predugo u tlu nakon uništenja cime.
Smanjite visinu pada gomolja kako bi se izbjegla mehanička oštećenja i infekcija Fusarium sp., uzročnikom suhe truleži gomolja.

Skladištenje

Skladištenje

Skladištenje

Ima dobru dormantnost te je prvi mjesec nakon iskopa možemo čuvati u skladištu s vanjskom ventilacijom.

Dobro „zarašćivanje rana“ je važno jer je Monalisa prilično osjetljiva na Fusarium sp.

Za čuvanje duže od 5 mjeseci treba umjetno hlađenje.

UMJETNO HLAĐENO SKLADIŠTE
Spriječite ishlapljivanje (dehidraciju gomolja); hladite gomolje zrakom čija je temperatura nešto malo niža od temperature gomolja.

Hlađenje mase provodi se 0,5 – 0,7°C/dan do stabilne temperature čuvanja, ne niže od 4°C.

Ventilirajte redovito, ali kratko da spriječite nakupljanje CO2.
Svako kolebanje temperature, kombinirano s kondenzacijom, uzrokovat će prekid mirovanja – rano klijanje i visok rizik od pojave srebrolikosti (H.solani).