Taurus

Taurus

Taurus

Taurus (Panda x RZ-87-44) je vrlo jaka sorta krumpira s dobrim urodom. Vrlo prilagodljiv krumpir koji je otporan na sušu. Dobro se skladišti i čuva.
Gomolji su mu srednje veličine i okruglo-ovalnog oblika. Boja kožice žuta, a boja meso svijetložuta. Taurus je idealna čips-sorta.

Taurus boja mesa i kožice

Taurus dospijeće

– Vrlo jaka sorta
– Dobar urod
– Široko prilagodlji – adaptabilan
– Tolerantan je na sušu
– Dobro se čuva

Kulinarski tip BC
Dospijeće 65 Srednje rana
Prinos zrelog nasada 98 Srednje visok
Veličina gomolja 79 Srednja
Oblik gomolja Okrugli / okruglo ovalni
Broj gomolja 9-11
Boja mesa nakon kuhanja Svijetložuta
Boja kožice Žuta
Bobice Nekoliko boba
Period dormantnosti 80 Vrlo dugo
Nicanje 64 Sporo
Osjetljivost na metribuzin 70 Umjereno osjetljiv
Razvoj lišća i cime 75 Snažan
Unutrašnje modrice 27 Vrlo osjetljiv
Babičavost 78 Malo osjetljiv
Sadržaj suhe tvari / škrob 23,8% / 17,8%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 443 / 1.096
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 65 Neznatno osjetljiv
Plamenjača lista 70 Osrednje otporan
Plamenjača gomolja 85 Otporan
Alternaria
Obična krastavost 58 Neznatno osjetljiv
Prašna krastavost 66 Neznatno osjetljiv
PVY 63 Osjetljiv
Yntn tolerantnost gomolja 99 Tolerantan
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 6
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 3 3 3 1
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 65.000 21 17
35/45 54.000 25 21
35/50 50.000 27 22
45/55 42.000 32 26
35/55 44.000 30 25
50/60 rezano sjeme 44.000 30 25

– Dubina sadnje: normalna

– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Dušik (N): 90% u usporedbi s drugim srednje ranim sortama.
– 2/3 gnojite prije sadnje, a 1/3 kao prihranu.
– Prvu prihranu dušikom napraviti odmah nakon formiranja gomolja.
– Gnojidba kalijem (KCl) neposredno pred cvatnju smanjuje osjetljivost na modrice.
– Gnojidba fosforom (P) prema standardnoj preporuci.
– Da spriječite nastanak modrica, primijenite kalij.
– Osjetljiv je na nedostatak magnezija (Mg), i preporuča se gnojiti mikroelementima.

Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja

Sadnja

Taurus ima dug period mirovanja, dormantnosti.
Dominantnost vršne klice je prilično jaka.
Omogućite sjemenu da se aklimatizira na lokalne uvjete prije sadnje.
Ne skladištite sjeme na temperaturi nižoj od 5°C. Zagrijte ga dovoljno prije sadnje.
Ako ima vršnu klicu, odlomite ju i sadite sjeme s malim bijelim klicama.
Uvijek tretirajte sjeme i zemlju protiv Rhizoctonije.

Tehnološka upozorenja

Rast

Rast

Nicanje je ujednačeno s dobrim razvojem lišća.
Taurus je prilično otporan na sušu.
Iako je rana sorta, ima dosta dobru otpornost na plamenjaču.
Taurus je osjetljiv na alternariju. Započnite sa zaštitom u vrijeme cvatnje.

Desikacija cime i iskop

Berba

Iskop

Vodite računa da je nasad zreo u trenutku uništenja cime.
Gomolji su krupni. Pazite da za vrijeme iskopa i čuvanja spriječite oštećenja i nastanak modrica.
Taurus je umjereno osjetljiv na modrice. Smanjite visinu pada gomolja i izbjegavajte mehanička oštećenja.

Skladištenje

Skladištenje

Skladištenje

Taurus ima dug period mirovanja, dormantnosti, i dobro se čuva.
Vodite računa o periodu zarašćivanja rana.
Čuvajte ga na stabilnoj temperaturi od 8°C.
Ventilirajte redovito, ali kratko, da se spriječi nakupljanje CO2.
S obzirom da Taurus ima dug period mirovanja, kod dugotrajnog čuvanja možemo smanjiti količinu preparata, inhibitora klijanja.