RZ-85-238 x RZ-87-44

Crisps4All

Crisps4All (RZ-85-238 x RZ-87-44) je sorta krumpira otporna na sušu i visoke temperature, kao i dobre tolerantnosti na modrice. Sadrži suhu tvar u visokom omjeru i odličan je za izradu čipsa.

Boja mesa i kožice
Dospijeće
Kulinarski tip
Crisps4All krumpir

– Dobra otpornost na sušu i visoke temperature
– Dobra tolerantnost na modrice
– Visok sadržaj suhe tvari
– Dobra kvaliteta za čips
– PCN otpornost na Ro1, Ro2/3 and Pa2

Kulinarski tip BC – brašnjav
Dospijeće 61 Srednje kasni
Prinos zrelog nasada 90 Osrednji
Veličina gomolja 77 Srednja
Oblik gomolja Okruglo ovalan
Broj gomolja 12-14
Boja mesa nakon kuhanja Svijetložuta
Boja kožice Žuta
Bobe Nekoliko boba
Period dormantnosti 61 Srednji
Nicanje 74 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 70 Umjereno osjetljiv
Razvoj lišća i cime 75 Snažan
Unutrašnje modrice 6 Malo osjetljiv
Babičavost 56 Malo osjetljiv
Sadržaj suhe tvari / škrob 25,5% / 19,5%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 478 / 1.105
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 86 Vrlo otporan
Plamenjača lista 53 Osjetljiv
Plamenjača gomolja 65 Neznatno osjetljiv
Alternaria
Obična krastavost 44 Vrlo osjetljiv
Prašna krastavost 46 Vrlo osjetljiv
PVYn 12 Vrlo osjetljiv
Yntn tolerantnost gomolja 97 Tolerantan
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 8 9
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9 2 1 1
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 55.000 24 20
35/45 44.000 30 25
35/50 42.000 32 26
45/55 36.000 37 31
35/55 40.000 33 28

Prilagodite gnojidbu analizi tla.
2/3 dajte prije sadnje, a 1/3 kao prihranu.
Dušik (N): 120% u usporedbi s ostalim srednje kasnim sortama.
Gnojidba kalijem i fosforom prema standardnoj preporuci.
Na lakšim tlima preporuča se dodatna gnojidba borom.

Sadnja

Priprema za sadnju

CRISPS4ALL ima srednji period mirovanja, dormantnosti.
Prije sadnje aklimatizirajte sjeme na lokalne uvjete.
Naklijavanje nije nužno.
Uvijek tretirajte sjeme i tlo protiv Rizoktonije.
Najbolja kvaliteta postići će se na plodnim i lakim tipovima tala.
Izbjegavajte tla s visokim rizikom na prašnu krastavost.
Sadite sjeme na kome nije bilo kondenzacije kako bi se izbjegla zaraza bolestima.
Sadnjom gomolja s malim bijelim klicama postići ćemo najbolje razultate.

Rast

Tehnološka upozorenja

Formiranje gomolja je kasno.
Primjena metribuzina preporučuje se prije nicanja, a ako se primjenjuje nakon nicanja, upotrijebite nižu dozu.
Preporuča se preventivna zaštita protiv plamenjače.
CRISPS4ALL je prilično otporan na prstenastu plutastu pjegavost gomolja.

Berba

Desikacija cime i iskop

Gomolji su srednje krupnoće. Iskapajte i skladištite pažljivo da spriječite oštećenja i modrice.
CRISPS4ALL ima tanku kožicu, posebnu pažnju posvetite sazrijevanju kožice.

Skladištenje

Skladištenje

Vodite računa o zarašćivanju rana.
Skladištite na stabilnoj temperaturi od 8°C.
Ventilirajte redovito, ali kratko, da spriječite nakupljanje CO2.
Kod prve primjene sredstava za sprječavanje klijanja, koristite visoku dozu.