Vivaldi x Carrera

Gioconda

GIOCONDA (Vivaldi x Carrera) je sorta krumpira vrlo atraktivnog izgleda zbog svijetle kožice. Odlikuje ju vrlo dobar urod i ujednačena veličina i oblik gomolja. Nakon kuhanja ovaj krumpir ostaje tvrd, ne raskuhava se, struktura mesa je sitnozrnata, dobro se reže, stoga je odličan za pravljenje krumpir salate.

Vrlo dobro se skladišti.

Boja mesa i kožice
Dospijeće
Kulinarski tip
Gioconda krumpir

– Vrlo atraktivna svijetla kožica
– Dobar urod
– Ujednačena veličina i oblik gomolja
– Ne raskuhava se
– Dobro se skladišti

Kulinarski tip A – čvrst, ne raskuhava se
Dospijeće 75 Srednje rano
Prinos zrelog nasada 101 Srednje visok
Veličina gomolja 82 Krupni
Oblik gomolja Ovalan
Broj gomolja 12-14
Boja mesa nakon kuhanja Žuta
Boja kožice Žuta
Period dormantnosti 63 Srednji
Nicanje 63 Sporo
Osjetljivost na metribuzin 73 Umjereno osjetljiva
Razvoj lišća i cime 73 Snažno
Unutrašnje modrice 11 Prilično osjetljiva
Babičavost 64 Nije osjetljiva
Sadržaj suhe tvari / škrob 17,4% / 11,6%
Podvodna masa gomolja / specifična masa 314 / 1.066
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 83 Vrlo otporna
Plamenjača lista 44 Osjetljiva
Plamenjača gomolja 91 Otporna
Alternaria 54 Osjetljiva
Obična krastavost 60 Neznatno osjetljiva
Prašna krastavost 58 Neznatno osjetljiva
PVY 34 Vrlo osjetljiva
Yntn tolerantnost gomolja 99 Tolerantna

 

PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 5
Rak krumpira Fysio F1 F2 F F18
Vrijednost 9 1 1 1
Kalibraža Broj biljaka/ha  

75 cm

90 cm
28/35 60.000 22 19
35/50 44.000 30 25
45/50 38.000 35 29

– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Dušik (N): 110% u usporedbi s drugim srednje ranim sortama, 2/3 dajte prije sadnje, a 1/3 kao prihranu.
– Preporučaju se gnojiva koja sporo otpuštaju hranjiva jer produžuju vegetaciju.
– Obilna gnojidba kalijevim kloridom neposredno prije cvatnje smanjit će osjetljivost gomolja na modrice.
– Dobra gnojidba kalijevim i fosfornim gnojivima povećava prinos.

Sadnja

Priprema za sadnju

Ima dug stadij mirovanja, dormantnost.
Omogućite sjemenu da se aklimatizira na lokalne uvjete prije sadnje.
Ne skladištite sjeme na temperaturi nižoj od 5°C. Zagrijte ga dovoljno prije sadnje.
Ako ima vršnu klicu, odlomite ju i sadite sjeme s malim bijelim klicama.
Sjeme treba skloniti iz hladnog skladišta na vrijeme prije sadnje.
Najbolju kvalitetu ostvarit ćemo na bogatim, plodnim i na srednje teškim glinastim tlima.
Nemojte je saditi na laganim tlima, kako bi izbjegli duge gomolje.
Ima dobru tolerantnost na Rhizoctoniju.
Krupnije sjeme sadite dublje kako bi izbjegli zelene gomolje.
Formiranje većeg humka, odnosno dobro nagrtanje spriječit će pozelenjivanje gomolja.

Rast

Tehnološka upozorenja

Nicanje je nešto sporije, kasnije se lišće razvije dobro.
Metribuzin se preporuča primijeniti prije nicanja. U slučaju primjene poslije nicanja primijenite nižu dozu.
Vremenski uvjeti imaju jak utjecaj na efikasnost metribuzina, prilagodite dozu uvjetima.
Prejako navodnjavanje povećava prenaglašenost lenticela.
Navodnjavanje se preporuča u sušnim uvjetima.
Ograničite navodnjavanje u drugom dijelu vegetacije kako bi potaknuli akumulaciju suhe tvari.
Primijenite jak program zaštite od plamenjače, kako bi spriječili plamenjaču lista.
Suhi topli uvjeti mogu dovesti do klijanja gomolja u polju.

Berba

Desikacija cime i iskop

Cilj je postići oko 18,5 % suhe tvari gomolja.
Gomolj se dobro odvaja od cime.
Ostavite dovoljno vremena između uništenja cime i iskopa da se postigne kvalitetnije formiranje kožice.
Srednje je osjetljiva na mehanička oštećenja. Smanjite visinu pada gomolja kako bi ih izbjegli.

Skladištenje

Skladištenje

Ima dug period mirovanja, dormantnost, tako da je možemo čuvati u skladištu s vanjskom ventilacijom prvih mjesec dana nakon iskopa (vađenja).
Umjetno hlađenje je potrebno ukoliko će se gomolji čuvati duže od 5 mjeseci.

UMJETNO HLAĐENO SKLADIŠTE
Da bi spriječili dehidraciju gomolja, trebate ih hladiti tako da bude mala razlika između temperature zraka za hlađenje i uskladištenih gomolja.
Smanjujte temperaturu 0,5 – 0,7°C na dan do stabilne temperature, ne niže od 4°C.
Ventilirajte redovito, ali kratko, da spriječite nakupljanje CO2.
Svako variranje temperature, kombinirano s kondenzacijom, može rezultirati ranim klijanjem i visokim rizikom od pojave srebrolikosti.