Carrera x Agata

Primabelle

Primabelle (Carrera x Agata) je sorta krumpira vrlo atraktivne sjajne kožice te ujednačene veličine i oblika gomolja. Visokog je prinosa, ranog dospijeća i dobre otpornosti na rizoktoniju. Nakon kuhanja ovaj krumpir ostaje tvrd, ne raskuhava se, struktura mesa je sitnozrnata, dobro se reže, stoga je odličan za pravljenje krumpir salate.

Boja mesa i kožice
Dospijeće
Kulinarski tip
Primabelle krumpir

– Vrlo atraktivna sjajna kožica
– Ujednačena veličina i oblik gomolja
– Visok prinos
– Rano dospijeva
– Dobra otpornost na rizoktoniju

Kulinarski tip A – čvrst, ne raskuhava se
Dospijeće 84 Vrlo rana
Prinos zrelog nasada 98 Srednje visok
Veličina gomolja 83 Krupni
Oblik gomolja Ovalan
Broj gomolja 9-11
Boja mesa nakon kuhanja Žuta
Boja kožice Žuta
Period dormantnosti 46 Srednje kratak
Nicanje 67 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 60 Osjetljiva
Razvoj lišća i cime 60 Umjeren
Unutrašnje modrice 2 Nije osjetljiva
Babičavost 50 Prilično osjetljiva
Sadržaj suhe tvari / škrob 16,7% / 10,9%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 298 / 1.063
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 93 Vrlo otporna
Plamenjača lista 24 Vrlo osjetljiva
Plamenjača gomolja 49 Osjetljiva
Alternaria 90 Vrlo otporna
Obična krastavost 65 Neznatno osjetljiva
Prašna krastavost 58 Neznatno osjetljiva
PVY 22 Vrlo osjetljiva
Yntn tolerantnost gomolja 99 Tolerantna
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 3
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 8 1 1 1
Kalibraža Broj biljaka/ha Razmak između redova
75 cm 90 cm
28/35 60.000 22 19
35/50 44.000 30 25
50/60 36.000 37 31

– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Dušik (N): približno 100% u usporedbi s drugim ranim sortama.
– Gnojite li krumpir kalijem (KCl), gnojite ga bar 6 tjedana prije sadnje jer kasnija gnojidba (bliža sadnji) može uzrokovati nizak sadržaj suhe tvari.
– Gnojidbu fosforom (P) podesite prema standardnoj preporuci.
– Stajnjak će pomoći održavati vitalnost i snagu nasada.
– Primabelle je osjetljiva na nedostatke mikroelemenata, stoga prignojite mikroelementima.
– Magnezijem gnojite po mogućnosti neposredno pred cvatnju.

Sadnja

Priprema za sadnju

Primabelle ima kratak period mirovanja, dormantnosti.
Sjeme čuvajte u rashladnom skladištu da spriječite fiziološko starenje i dehidraciju.
Omogućite sjemenu da se aklimatizira na lokalne uvjete prije sadnje.
Ukoliko otkidate klice, ne dozvolite kondenzaciju na gomoljima.
Preporuča se tretirati gomolje i tlo za kontrolu rizoktonije, srebrolikosti i drugih bolesti kožice koje se prenose tlom.
Kod dužeg čuvanja preporuča se tretirati gomolje protiv srebrolikosti. Možete tretirati preparatom na bazi azoksistrobina.

Rast

Tehnološka upozorenja

Primabelle osrednje pokriva tlo.
Primjena metribuzina se preporuča prije nicanja. U slučaju primjene nakon nicanja, primijenite nižu dozu.
Vremenski uvjeti imaju jak utjecaj na efikasnost metribuzina, prilagodite dozu uvjetima.
Ograničite navodnjavanje u drugom dijelu vegetacije, time ćete stimulirati nakupljanje suhe tvari.
Navodnjavanje će dati ujednačenije gomolje bolje kulinarske kvalitete.
Primijenite snažan program zaštite od plamenjače kako bi spriječili plamenjaču lista.
Pri kraju vegetacijske sezone primijenite fungicide koji bolje štite gomolje od plamenjače.

Berba

Desikacija cime i iskop

Cilj je postići oko 17,5 % suhe tvari gomolja.
Gomolji rano dostižu tržnu veličinu, mogu se iskapati nakon 90-100 dana.
Da očuvate sjajnu i glatku kožicu, gomolje ne treba predugo ostaviti u tlu nakon uništenja cime (desikacije cime).
Primabelle je prilično otporna protiv modrica, ukoliko se ne pojave ekstremni uvjeti.

Skladištenje

Skladištenje

Primabelle je rana sorta i normalno se trži unutar 5 mjeseci nakon iskopa.
Nasad iskopan u dobrim uvjetima možemo brzo ohladiti odmah nakon zarašćivanja rana.
Ukoliko gomolje čuvamo privremeno, preporučena temperatura je 10°C.
UMJETNO HLAĐENO SKLADIŠTE
Spriječite dehidraciju, hladite tako da bude mala razlika između temperature rashladnog zraka i temperature krumpira.
Spuštajte temperaturu 0,5 – 0,7°C na dan do stabilne temperature, ne ispod 4°C.
Ventilirajte redovito, ali kratko, tako da spriječite nakupljanje CO2.
Svako osciliranje temperature, kombinirano s kondenzacijom, može rezultirati ranim klijanjem i visokim rizikom od pojave srebrolikosti.